Ribe

Ribe bys historie er landets ældste og huskes i eftertiden. Byens gader bærer vidnesbyrd om landets dramatiske, overraskende, underfulde og glædelige begivenheder. År efter år tager byen imod når turister fra resten af landet, og verden, besøger vores by for at få et glimt at den nærværende og særlige historie man kun finder her.

Endnu i dag skriver vi historie i Ribe. Potentialet og de kræfter der arbejder i byen er enestående, og vi skaber hver dag begivenheder og arrangementer der vidner om overskud og en anerkendelse af behovet for udfordring af krop og sjæl. Ribe by tør investere i kulturen og mangfoldigheden.