Velkommen til Ribes nye kulturklub. Et enestående samarbejde mellem Erhvervsliv og kultur!

Ribe Kulturklub vil fremme og støtte det kulturelle miljø i byen - fremme kendskabet til kulturen i Ribe og manifestere byen som regionens kulturelle mekka. Erhvervs og kulturlivet skal drage gensidig nytte af hinanden, og igennem arrangementer og samarbejde skal kulturinstitutionernes udbud gøres tilgængelige for medarbejdere og kunder på medlemmernes virksomheder.

Ribe Kulturklub skal fordre et tværfagligt samarbejde, hvor inspiration og ideer kan bruges gensidigt af erhvervsvirksomheder og kulturinstitutioner.

Ved økonomisk støtte til fire af byens mest markante kulturinstitutioner, er det ønsket og håbet, at den kulturelle mangfoldighed og udvikling der kendetegner Ribe må blive yderligere styrket.

Se præsentation af Kulturklub Ribe 2014 her

Kulturen blomstrer i Ribe.


Ribe er rig på kulturliv. Det skal gerne blive ved. Dette er baggrunden for at en kreds af erhvervsfolk har dannet Kulturklubben Ribe. Formålet er at fremme kulturen og yde økonomisk støtte til fire kulturinstitutioner. Derudover skal foreningen fremme kendskabet til kulturen ved at medarbejdere i erhvervsvirksomhederne motiveres til at besøge kulturinstitutionerne. Man skal profilere Ribe i regionen, som kulturens højborg. Der er stiftet en forening til dette formål og virksomhederne kan vælge mellem forskellige pakker, med indhold afstemt efter prisen.


Der gives mulighed for at virksomhederne kan bruge deres medlemskab i markedsføring og derudover vil der blive afholdt arrangementer som man kan deltage i.
For logitrans betyder det eksempelvis at vi vil få et antal gratis adgangskort til institutionerne og at vi kan deltage i nogle fællesarrangementer. Derudover er der også mulighed for at der laves et specielt arrangement for logitrans.


Kulturklubben Ribe er bestemt et spændende tiltag som kan bruges af Logitrans. Både i forbindelse med gæster, men ikke mindst til personalearrangementer.

Erling Pedersen, adm. direktør Logitrans.