Ide

Ideen til Kulturklubben Ribe er opstået i ”Ribetanken”, Ribe bys tænketank. En nedsat arbejdsgruppe gik videre med projektet og kontaktede ”De Fire” med henblik på et samarbejde.

Det er i anerkendelse af Ribe bys kulturelle formåen og potentiale, samt en bevidsthed om behovet for kulturel mangfoldighed, at ideen er opstået. Ribe repræsenterer samtidigt et ressourcestærkt erhvervsliv, der er kendetegnet ved social og kulturel bevidsthed, og i idegrundlaget for Kulturklubben Ribe fandt man, at finde gensidig maksimal udbytte af erhvervs og kulturlivets ressourcer.

En stadig stigende interesse og efterspørgsel på kulturelle indslag er et nationalt fænomen, og i Ribe forsøger vi at honorere den, med stiftelsen af Kulturklubben Ribe. Erhvervslivets velbefindende afhænger i nogen grad af, at vi som by har noget at byde medarbejdere og borgere på, ud over arbejdsmiljøet. Tendensen er, at erhvervs og kulturlivet i stadig større grad finder ressourcer hos hinanden, og derigennem udvikling og fornyelse, det vil vi gerne støtte og, om muligt, styrke.