Generalforsamling 15. Marts 2023

GENERALFORSAMLING 15. MARTS 2023

Kulturklubben Ribe indkalder hermed til generalforsamling.

Tidspunkt: onsdag d. 15. marts 2023 kl. 17.00

Sted: FLUGT, Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl

Kom og deltag i mødet og hør spændende indlæg om etableringen af FLUGT ved Claus Jensen (museumsdirektør). 

Dagsorden:

17.00 Oplæg ved Claus Jensen og besigtigelse af FLUGT.

Generalforsamling

A. Valg af dirigent 

B. Bestyrelsens beretning 

C. Godkendelse af revideret regnskab 

D. Behandling af indkomne forslag 

E. Fastlæggelse af vederlag for det kommende år. 

F. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg er Jørgen Schmidt, Kristian Bennike og Sune Johansen. 

H. Eventuelt 

19.45 Middag 

Tilmelding på hjemmesiden senest den 1. marts.