Generalforsamling 13. Marts 2024

GENERALFORSAMLING 13. MARTS 2024

Kulturklubben Ribe indkalder hermed til generalforsamling.

Tidspunkt: onsdag d. 13. marts 2024 kl. 17.00

Sted: Museet Ribes Vikinger, Odins Plads 1, 6760 Ribe

Kom og deltag i mødet og hør et spændende indlæg om de nye ideer med udvikling af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg ved direktør Merete Jankowski. . 

Dagsorden:

17.00 . Merete Jankowski fortæller om planerne for Fiskeri-og Søfartsmuseet. 

18.00 Generalforsamling 

A. Valg af dirigent 

B. Bestyrelsens beretning 

C. Godkendelse af revideret regnskab 

D. Behandling af indkomne forslag 

E. Fastlæggelse af vederlag for det kommende år. 

F. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er Kristian Bennike, Jørn M. Schmidt, Kent Kirkegaard og Rikke Rohrsted. Alle modtager genvalg.

H. Eventuelt 

18.30 Middag 

Vi glæder os  at se jer til en spændende aften med god mad og samvær med andre medlemmer.

Tilmelding senest den 8 marts 2024.