Generalforsamling 28. februar 2022

Kulturklubben Ribe indkalder hermed til generalforsamling.

Tidspunkt: mandag d. 28. februar 2022 kl. 18.00

Sted: Vadehavscenctret, Okholmvej 5, 6760 Ribe

Kom og deltag i mødet og hør spændende indlæg om turismens udvikling i Ribe. 

Temaet er: Turismens fremtid i Ribe og Vadehavsområdet.Flemming Just, Claus Pedersen og Klaus Melbye vil hver i 10 min give deres bud på Turismens fremtid i Ribe og i Vadehavsområdet.

Dagsorden:

18.00 Generalforsamling

A. Valg af dirigent 

B. Bestyrelsens beretning 

C. Godkendelse af revideret regnskab 

D. Behandling af indkomne forslag 

E. Fastlæggelse af vederlag for det kommende år. 

F. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg er Jørgen Schmidt, Kristian Bennike og Sune Johansen. 

H. Eventuelt 

18.30 Turismens fremtid i Ribe og Vadehavsområdet. 19.15 Kort tur i udstillingen med audi guide. 19.45 Middag 

Tilmelding på hjemmesiden senest den 26. februar.